Fakülte Hakkında

Tarihçe

Fakültemiz, 2809 sayılı kanunun ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu'nun 18/04/2001 tarih ve2001/2351 sayılı kararı ile kurulması uygun görülerek 22/05/2001 tarih ve 24409 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanması ile tüzel kişilik kazanmıştır. Fakültemiz bünyesinde, İnşaat Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Elektrik - Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, Makine Mühendisliği olmak üzere 8 bölümün kurulması; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulunun 18/3/2002 tarihli toplantısında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 7/d-2 maddesi uyarınca uygun görülmüş, yine aynı kurulun 16/4/2002 tarihli toplantısında bölüm adlarını taşıyan anabilim dallarının kurulması da uygun görülmüştür.

Misyon

  • Çağın gereklerine uygun, yenilikçi ve evrensel nitelikte eğitim vermek.
  • Üniversiteyi ve bilgi toplumunu ileriye taşıyacak niteliklere sahip araştırmacılar yetiştirmek.
  • Ülke ihtiyaçları doğrultusunda, mevcut duruma ve olabilecek gelişmelere çabuk uyum sağlayabilecek, teknik donanımlı mezunlar vermek.
  • Uluslararası bilimsel platformlarda üniversitemizi ve ülkemizi temsil etmek.
  • Gerek duyulan konularda, ulusal ve bölgesel sorunların çözümü için fikir üretmek ve bilimsel düşüncenin toplum içinde gelişmesi için kamuoyu oluşturmak

Vizyon

Mühendislik Fakültesinin yurtiçi ve yurtdışındaki mühendislik fakülteleri ile bilimsel işbirliğine öncelik veren, araştırma ve eğitim etkinliklerinde diğer üniversiteler ile işbirliği yapan, bu amacı için yabancı dili üst düzeyde kullanma becerisine sahip ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen öğrencilerin yetişmelerinde eğitim, araştırma ve geliştirme etkinliklerinin kalitesine öncelik veren bilim insanları önderliğinde evrensel hizmet sunabilen, öğrencilerin bu gelişimini tamamlayabilmeleri için dikey bir büyüme modeli benimseyerek, hem mühendislik konularının bilim dünyasında kabul gören tüm evrensel değerlerine sahip hem de bulunduğu coğrafyanın karakteristik yapısının kendisine sağladığı farklı konulardaki bilimsel tecrübe ve birikimini arttırarak mühendislik fakülteleri arasında kendine özgü bir yere sahip olmak.

Bölüm ve Öğrenci durumumuz

2016-2017 Eğitim Yılı                
                 
BÖLÜM Hazırlık 1.Sınıf 2.Sınıf 3.Sınıf 4.Sınıf TOPLAM Yüksek Lisans Doktora
Bilgisayar Mühendisliği 25 84 43 38 33 223 14  
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 19 81 22 2 -- 124 21  
İnşaat Mühendisliği 37 111 55 55 51 309 51  
Jeoloji Mühendisliği 22 19 3 22 44 110 41 11
Maden Mühendisliği 21 28 11 24 58 142 33 1
Metaluji ve Malzeme Mühendisliği 46 50 30 39 32 197    
        Toplam 1105 160 12

 

Bağlantılar
Fakültemiz

 
 

 

 

İletişim

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
48000 Kötekli/MUGLA

Tel   : (0 252) 211 1911

Faks: (0 252) 211 1912

 

Fak.Sekr: Fatma YİĞİT

Tel   : (0 252) 211 1915

Yukarı Çık