Hakkımızda

Tarihçe

Fakültemiz, 2809 sayılı kanunun ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu'nun 18/04/2001 tarih ve 2001/2351 sayılı kararı ile kurulması uygun görülerek 22/05/2001 tarih ve 24409 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanması ile tüzel kişilik kazanmıştır. Fakültemiz bünyesinde; İnşaat Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, Makine Mühendisliği olmak üzere 8 bölümün kurulması; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulunun 18/3/2002 tarihli toplantısında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 7/d-2 maddesi uyarınca uygun görülmüş, yine aynı kurulun 16/4/2002 tarihli toplantısında bölüm adlarını taşıyan anabilim dallarının kurulması da uygun görülmüştür.

Misyon

 Çağın gereklerine uygun, yenilikçi ve evrensel nitelikte eğitim vermek

 Üniversiteyi ve bilgi toplumunu ileriye taşıyacak niteliklere sahip araştırmacılar yetiştirmek

 Ülke ihtiyaçları doğrultusunda, mevcut duruma ve olabilecek gelişmelere çabuk uyum sağlayabilecek, teknik donanımlı mezunlar vermek

 Uluslararası bilimsel platformlarda üniversitemizi ve ülkemizi temsil etmek

 Gerek duyulan konularda, ulusal ve bölgesel sorunların çözümü için fikir üretmek ve bilimsel düşüncenin toplum içinde gelişmesi için kamuoyu oluşturmak


Vizyon

Mühendislik Fakültesinin yurtiçi ve yurtdışındaki mühendislik fakülteleri ile bilimsel işbirliğine öncelik veren, araştırma ve eğitim etkinliklerinde diğer üniversiteler ile işbirliği yapan, bu amacı için yabancı dili üst düzeyde kullanma becerisine sahip ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen öğrencilerin yetişmelerinde eğitim, araştırma ve geliştirme etkinliklerinin kalitesine öncelik veren bilim insanları önderliğinde evrensel hizmet sunabilen, öğrencilerin bu gelişimini tamamlayabilmeleri için dikey bir büyüme modeli benimseyerek, hem mühendislik konularının bilim dünyasında kabul gören tüm evrensel değerlerine sahip hem de bulunduğu coğrafyanın karakteristik yapısının kendisine sağladığı farklı konulardaki bilimsel tecrübe ve birikimini arttırarak mühendislik fakülteleri arasında kendine özgü bir yere sahip olmaktır.

 

Bölüm ve Öğrenci Durumumuz

BÖLÜM

Hazırlık

1. Sınıf

2. Sınıf

3. Sınıf

4. Sınıf

TOPLAM
(LİSANS)

Yüksek Lisans

Doktora

Bilgisayar Mühendisliği

83

76

47

50

73

329

-

-

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

86

54 57 32 24 253 15 4

İnşaat Mühendisliği

89

62

62

55

93

361

32

6

Jeoloji Mühendisliği

10

6

5

13

44

78

16

13

Maden Mühendisliği

22

11

6

23

61

123

29

1

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

72

47 24 31 68 242 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotoğraf Albümü
Bağlantılar
Mühendislik Fakültesi
Yukarı Çık