Dekanlık


Dekan Vekili
Prof. Dr. Bekir Taner DİNÇER
Tel: 0 252 211 19 10
 

Dekan Yardımcısı
Doç. Dr. Altuğ SAYGILI
 


Dekan Yardımcısı

Doktor Öğretim Üyesi Ceren KÜÇÜKUYSAL


Fakülte Sekreteri
Fatma YİĞİT
Tel: 0 252 211 19 15
FAKÜLTE KURULU ÜYELERİ
ÜYE BÖLÜM GÖREV
Prof. Dr. Bekir Taner DİNÇER Bilgisayar Mühendisliği Dekan Vekili Başkan
Prof. Dr. Bahadır Süleyman YILDIRIM Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı  Üye
Prof. Dr. Recep BİRGÜL İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı  Üye
Doç. Dr. Sena AKÇER ÖN  Jeoloji Mühendisliği  Bölüm Başkanı  Üye
Prof. Dr. Taki GÜLER Maden Mühendisliği Bölüm Başkanı  Üye
Prof. Dr. Ali Arslan KAYA Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölüm Başkanı  Üye
Prof. Dr. Mustafa NURSOY Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı  Üye
Dr. Öğr. Üyesi Özgür KILIÇ Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı  Üye
    Profesör Temsilcisi  Üye
Prof. Dr. Fikret KAÇAROĞLU Jeoloji Mühendisliği Profesör Temsilcisi  Üye
Prof. Dr. Gonca KUŞCU Jeoloji Mühendisliği Profesör Temsilcisi  Üye
Doç. Dr. Gülhan ÇAKMAK Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Doçent Temsilcisi  Üye
Doç. Dr. Ömürden GENÇ Maden Mühendisliği Doçent Temsilcisi  Üye
Dr. Öğr. Üyesi Osman KAYA İnşaat Mühendisliği Doktor Öğretim Üyesi Temsilcisi  Üye

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
ÜYE BÖLÜM GÖREV
Prof.Dr. Bekir Taner DİNÇER Bilgisayar Mühendisliği Dekan Vekili Başkan
Prof. Dr. M. Zafer SUNU Maden Mühendisliği Profesör Temsilcisi Üye
Prof. Dr. Gonca KUŞÇU Jeoloji Mühendisliği Profesör Temsilcisi Üye
Prof. Dr. Ali Arslan KAYA Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Profesör Temsilcisi Üye
Doç. Dr. Deniz ÜLGEN İnşaat Mühendisliği Doçent Temsilcisi Üye
Doç. Dr. Ufuk BAL Elektrik-Elektronik Mühendisliği Doçent Temsilcisi Üye
Dr. Öğretim Üyesi Osman KAYA İnşaat Mühendisliği Doktor Öğretim Üyesi Temsilcisi Üye

 


 
>