Dekanlık


Dekan Vekili
Prof. Dr. Pınar DOĞAN
Tel: 0 252 211 19 10
 


Dekan Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Fatih PİŞKİN
Tel: 0 252 211 16 38Dekan Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Fatma TAŞÇIKAROĞLU
Tel: 0252 211 1638 , 0252 211 5615Fakülte Sekreteri
Fatma YİĞİT
Tel: 0 252 211 19 15
 
>