Hakkımızda

Tarihçe

Fakültemiz, 2809 sayılı kanunun ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu'nun 18/04/2001 tarih ve 2001/2351 sayılı kararı ile kurulması uygun görülerek 22/05/2001 tarih ve 24409 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanması ile tüzel kişilik kazanmıştır. Fakültemiz bünyesinde; İnşaat Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, Makine Mühendisliği olmak üzere 8 bölümün kurulması; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulunun 18/3/2002 tarihli toplantısında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 7/d-2 maddesi uyarınca uygun görülmüş, yine aynı kurulun 16/4/2002 tarihli toplantısında bölüm adlarını taşıyan anabilim dallarının kurulması da uygun görülmüştür.


Bölümler ve Öğrenci Durumumuz
 
BÖLÜM Hazırlık 1. Sınıf 2. Sınıf 3. Sınıf 4. Sınıf TOPLAM
(LİSANS)
Yüksek Lisans Doktora
Bilgisayar Mühendisliği 83 76 47 50 73 329 - -
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 86 54 57 32 24 253 15 4
İnşaat Mühendisliği 89 62 62 55 93 361 32 6
Jeoloji Mühendisliği 10 6 5 13 44 78 16 13
Maden Mühendisliği 22 11 6 23 61 123 29 1
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 72 47 24 31 68 242 2 -
>