Fakülte öğrencileri ile dönem sonu toplantısı

Fakülte öğrencileri ile dönem sonu toplantısı
6 OCAK 2021 ÇARŞAMBA
SAAT: 16:30
Toplantıya bütün öğrencilerimizin katılımı beklenmektedir

Toplantı linki
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a575cc848ce474d8fb2eefca79ab5c95f%40thread.tacv2/1609257284997?context=%7b%22Tid%22%3a%22d9ed5b65-9544-4158-ba11-6f5579b47adf%22%2c%22Oid%22%3a%22b465ac0c-c5b6-4205-8944-00077c5a990d%22%7d

Son Güncelleme Tarihi : 30.12.2020 16:50 Okunma Sayısı : 432

Son Duyurular
>