İdari Personel

Fatma YİĞİT
Fakülte Sekreteri
Recai BOZ
Ayniyat Saymanı
Emel ÖNDER
Şef
Ali İRİ
Şef
Tuğba ÖZDEMİR GÜMÜŞ
Bilgisayar İşletmeni
Birdal SAVRAN
Bilgisayar İşletmeni
Mehmet GÜLENÇ
Bilgisayar İşletmeni
Hüseyin TEKİN
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
Musa ŞAHİN
Memur
Senem YAĞLI
Memur
Mevlüt ERDOĞDU
Teknisyen
Necati ŞAHİN
Hizmetli
Mehmet Vedat Oğuz
Bilgisayar İşletmeni
Muharrem KOCABAŞ
Hizmetli
>