Kalite Çalışmaları

 
DANIŞMA KURULU ÜYELERİ
 

Prof. Dr. Pınar DOĞAN - Başkan
 

Doktor Öğretim Üyesi Fatih PİŞKİN - Üye
 

Doktor Öğretim Üyesi Fatma YILDIZ TAŞÇIKARAOĞLU - Üye
 

Doç. Dr. Barış Ethem SÜZEK - Üye
Muğla TEKNOPARK
Genel Müdür
 

Araştırma Görevlisi Ali ALUÇ - Üye
 

Mehmet DİŞÇİGİL - Üye
MUTSO
Yönetim Kurulu Üyesi
 

Mustafa ERCAN - Üye
ERMAŞ Mermer
Yönetim Kurulu Üyesi
 

Özlem KOSOVA - Üye
Yatağan Termik Santrali A.Ş.
Termik Santrallerden Sorumlu Kurumsal İletişim Uzmanı
 
 
DANIŞMA KURULU TOPLANTILARI

Toplantı Tarihi: 12.11.2021                            Toplantı Sayısı: 1
Gündem 1 


Toplantı Tarihi: 30.05.2022                            Toplantı Sayısı: 2
Gündem 2          Karar 2

 
İÇ PAYDAŞLAR

Kütüphane Daire Başanlığı

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Sağlık Kültür Daire Başkanlığı

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Yabancı Diller Yüksekokulu

Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü

Diğer Fakültelerden Öğrencilerimize Seçmeli ve Ortak Zorunlu
Dersleri Veren Öğretim Üyeleri


Öğrenci Temsilcileri
 
İÇ PAYDAŞ TOPLANTILARI

Toplantı Tarihi: 21.05.2021                            Toplantı Sayısı: 1
Gündem 1     Sonuç Raporu

 
DEKANLIK - ÖĞRENCİ BULUŞMASI  TOPLANTILARI

Toplantı Tarihi: 18.11.2020                            Toplantı Sayısı: 1
Gündem        Sonuç Raporu

Toplantı Tarihi: 06.01.2021                            Toplantı Sayısı: 2
Gündem        Sonuç Raporu

Toplantı Tarihi: 24.03.2021                            Toplantı Sayısı: 3
Gündem        Sonuç Raporu

Toplantı Tarihi: 02.06.2021                            Toplantı Sayısı: 4
Gündem        Sonuç Raporu

Toplantı Tarihi: 06.12.2021                            Toplantı Sayısı: 5
Gündem        Sonuç Raporu

Toplantı Tarihi: 16.12.2022                            Toplantı Sayısı: 6
Gündem        Sonuç Raporu
        
 
KALİTE KOMİSYONU ÜYELERİ
Başkan
Fakülte Dekanı

Prof. Dr. Pınar DOĞAN
0252 211 1910
0252 211 1684
pinardogan@mu.edu.tr
Fakülte Sekreteri
Fatma YİĞİT
0252 211 1915 fatmayigit@mu.edu.tr
Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Fatma YILDIZ TAŞCIKARAOĞLU
Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk Sorumlusu
0252 211 5615 fatmayildiz@mu.edu.tr
Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Osman KAYA
Kalite Sistemi Sorumlusu
0252 211 5580 osmankaya@mu.edu.tr
Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Deniz BAŞ
Uluslararasılaşma Sorumlusu
0252 211 4911 denizbas@mu.edu.tr
   Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi
   Dr. Öğr. Üyesi Özlem KASAP KESKİN
   Eğitim - Öğretim Sorumlusu
0252 211 5061 okasapkeskin@mu.edu.tr
Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Fatih PİŞKİN
Araştırma - Geliştirme Proje ve Yayın Sorumlusu
0252 211 2056 fatihpiskin@mu.edu.tr
Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Övgü ÖZTÜRK ERGÜN
 
0252 211 1907 ovguozturk@mu.edu.tr
Mühendislik Fakültesi Öğretim Elemanı
Araş. Gör. Orkun TÜRE
0252 211 4908 orkunture@mu.edu.tr
Mühendislik Fakültesi Öğretim Elemanı
Araş. Gör. Mustafa Erde BİLİR
0252 211 4908 erdebilir@mu.edu.tr
Mühendislik Fakültesi Öğretim Elemanı
Öğr. Gör. Elif AKGÜL
0252 211 3154 elifakgul@mu.edu.tr
 
KALİTE ÇALIŞMALARI
BİRİM KALİTE KOMİSYONU TOPLANTILARI
Toplantı Tarihi: 04.12.2020 Toplantı Sayısı: 1
Gündem 1          Karar 1                                                                
Toplantı Tarihi: 24.12.2020 Toplantı Sayısı: 2
Gündem 2          Karar 2
Toplantı Tarihi: 14.01.2021 Toplantı Sayısı: 3
Gündem 3          Karar 3
Toplantı Tarihi: 27.01.2021 Toplantı Sayısı: 4
Gündem 4          Karar 4
Toplantı Tarihi: 30.04.2021  Toplantı Sayısı: 5
 
Gündem 5           Karar 5

Toplantı Tarihi: 15.06.2021                             Toplantı Sayısı: 6
Gündem 6           Karar 6

Toplantı Tarihi: 17.01.2022                             Toplantı Sayısı: 7
Gündem 7           Karar 7

 
Toplantı Tarihi: 14.09.2022                             Toplantı Sayısı: 8
Gündem 8           Karar 8

 
ORTAK ZORUNLU DERSLER KOMİSYONU

Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı : Doç. Dr. Sena AKÇER ÖN
 
Maden Mühendisliği Bölüm Başkanı : Prof. Dr. Taki GÜLER
          
İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı : Prof. Dr. Recep BİRGÜL

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı : Prof. Dr. Bahadır S. YILDIRIM

Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başanı : Dr. Öğr. Üyesi Özgür KILIÇ

Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanı : Dr. Öğr. Üyesi
Cihat ÇETİNKAYA

Metalurji Mühendisliği Bölüm Başkanı : Doç. Dr. Gülhan ÇAKMAK
      

 

>