Kalite Çalışmaları

 
KALİTE ÇALIŞMALARI
BİRİM KALİTE KOMİSYONU TOPLANTILARI
Toplantı Tarihi: 04.12.2020 Toplantı Sayısı: 1
Gündem 1          Karar 1                                                                 
 
Toplantı Tarihi: 24.12.2020 Toplantı Sayısı: 2
Gündem 2          Karar 2   
   Birim Kalite Toplantısı 2

   GÜNDEM
  1. 100/2000 YÖK Doktora Bursunun 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı son çağrılarından Bahar Dönemi ve Pandemi Dönemi Özel Çağrılarının incelenmesi, (Komisyonun 13.08.2020 tarihli 1. Toplantısında görüşülen Karar 2, A.1 maddesi gereği),
  2. Orpheus Üyeliğinin (Organisation of PhD in Biomedicine and Health Sciences European Systems) görüşülmesi,
  3. Öğrenci, akademik personel, idari personel "Memnuniyet Anketleri" oluşturulmasının görüşülmesi,
  4. Web sayfalarının zenginleştirilmesi ve sosyal medyanın etkin halde kullanılmasının görüşülmesi,
  5. Dilek ve temenniler
 
Toplantı Tarihi: 14.01.2021 Toplantı Sayısı: 3
Gündem 3          Karar 3   
 
Toplantı Tarihi: 27.01.2021 Toplantı Sayısı: 4
Gündem 4          Karar 4   
 
 
      
 
KALİTE KOMİSYONU ÜYELERİ
Başkan
Fakülte Dekanı

Prof. Dr. Bekir Taner DİNÇER
0252 211 1910
0252 211 1505
dtaner@mu.edu.tr
Dekan Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Ceren KÜÇÜKUYSAL
0252 211 1638 cerenkucukuysal@mu.edu.tr
Fakülte Sekreteri
Fatma YİĞİT
0252 211 1915 fatmayigit@mu.edu.tr
Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Fatma YILDIZ TAŞCIKARAOĞLU
Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk Sorumlusu
0252 211 5615 fatmayildiz@mu.edu.tr
Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Osman KAYA
Kalite Sistemi Sorumlusu
0252 211 5580 osmankaya@mu.edu.tr
Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Deniz BAŞ
Uluslararasılaşma Sorumlusu
0252 211 4911 denizbas@mu.edu.tr
Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Erdem ŞAHİN
Eğitim - Öğretim Sorumlusu
0252 211 5584 erdemsahin@mu.edu.tr
Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Fatih PİŞKİN
Araştırma - Geliştirme Proje ve Yayın Sorumlusu
0252 211 2056 fatihpiskin@mu.edu.tr
Mühendislik Fakültesi Öğretim Elemanı
Araş. Gör. Orkun TÜRE
0252 211 4908 orkunture@mu.edu.tr
Mühendislik Fakültesi Öğretim Elemanı
Araş. Gör. Mustafa Erde BİLİR
0252 211 4908 erdebilir@mu.edu.tr
Mühendislik Fakültesi Öğretim Elemanı
Öğr. Gör. Elif AKGÜL
0252 211 3154 elifakgul@mu.edu.tr
      

 

>